Najaarstransport 2016

Geplaatst op: 06 november 2016 door admin

Van 13 mei t/m 22 september heeft de stichting Contacten Roemenië – Vianen een najaarstransport met hulpgoederen naar de plaatsen Gilau, Floresti, Cluj en Reghin in Roemenië verzorgd. Dit transport is begeleid door:

 • Dik Baars (Vianen) – magazijnmeester van het depot aan de Lange Dreef
 • Jan van Beek (Lexmond) – penningmeester

De hulpgoederen zijn vervoerd met twee via Postnl gehuurde trucks met opleggers, bestuurd door de Roemeense chauffeurs Adrian Cauc en Gyuri Balazs. In totaal is ca. 40 ton hulpgoederen naar Roemenië gebracht, met een totaalwaarde van ca. € 30.000,=.
Aangezien onze loods aan de Lange Dreef boordevol hulpgoederen zat, hadden we besloten om een extra grote oplegger te bestellen. Een week voor de laaddatum kregen we te horen, dat een dergelijke oplegger niet beschikbaar was en mede gelet op het feit, dat we recentelijk te horen kregen, dat we de loods aan de Lange Dreef binnen afzienbare termijn moeten verlaten, hebben we besloten om twee “normale” opleggers te bestellen. Uiteindelijk verschenen er op de laaddatum twee middelgrote trucks met opleggers – met een totaalinhoud van ca. 200 m³ op de Lange Dreef!

De hulpgoederen bestaan (in hoofdzaak) uit:

 • Dames, heren-, kinder- en babykleding
 • Schoenen
 • Handdoeken en linnengoed
 • Matrassen, dekbedden en dekens
 • Medicijnen en incontinentiemateriaal
 • Tafels en stoelen
 • Schoolmeubeltjes
 • Schrijfbenodigdheden

In totaal worden zo’n 40 projecten (in Gilau, Floresti, Cluj en Reghin) – onder meer ziekenhuizen, klinieken, geloofs- en woongemeenschappen en scholen – van hulpgoederen voorzien.
In chronologische volgorde wordt hierna het transport beschreven.

Lees hier het volledige verslagNajaarstransport 2012

Geplaatst op: 08 april 2015 door admin

Maandag 15 oktober

Om half acht ’s morgens arriveert de truck met oplegger van Boll H&V Transport B.V. op de bekende opslagplaats op het Sluiseiland, waardoor al vroeg met het laden kan worden begonnen. Om half twee ’s middags is de oplegger tjokvol en kunnen de chauffeurs Joop en Piet vertrekken richting Roemenië. Naast veel dozen met kleding en matrassen worden ook drie pallets met conserven van Hak B.V. vervoerd.

Woensdag 17 oktober

Samen met Herman Schutrups begeleiden wij, Dik Baars - magazijnbeheerder op het Sluiseiland - en vrouw Ineke Baars (op eigen kosten), dit najaarstransport. We vertrekken om 11 uur met de auto van Herman naar Dortmund en gaan vandaar verder met het vliegtuig van Wizz Air naar Cluj- Napoca. Wij hebben al wel veel vliegtuigen zien vliegen, maar hebben nog nooit zelf gevlogen. We komen om 19 uur (Roemeense tijd, 18 uur Nederlandse tijd) aan op camping Eldorado, de locatie waar wij de eerste nacht verblijven. De lading die bestemd is voor Gilau en Cluj blijkt al te zijn gelost en ligt tijdelijk opgeslagen in het restaurant van de camping. Camping en restaurant zijn reeds gesloten, aangezien het seizoen al voorbij is. Daarom gaan we een eindje verderop een hapje eten.

Donderdag 18 oktober

Na een goede nachtrust en het ontbijt, waarvan wij genoten hebben, gaan wij op bezoek bij een familie in Gilau waar ook hulp verleend wordt, onder leiding van enkele leden van de organisatie, die zorgdragen voor het verdelen van de hulpgoederen in Gilau en Cluj. De vader van dit gezin is ongeveer 20 jaar geleden geopereerd, waarbij fouten zijn gemaakt met als gevolg dat het gehele onderlichaam is verlamd, met alle gevolgen van dien. Ook zijn vrouw, en moeder van dit gezin, kampt met gezondheidsproblemen, o.a. reuma. Er zijn weinig of bijna geen inkomsten en medicamenten moeten zelf betaald worden. Zeer gewenst is kleding en in het bijzonder incontinentiemateriaal, waar geen geld voor is. Wij nemen vervolgens afscheid van Gyöngyi, die ons begeleidde en we gaan op weg naar Cluj. Het navolgende bezoek is in Cluj, een grote stad - ongeveer net zo groot als Utrecht - bij een apotheek van de stichting Christelijke Hulp, van waaruit ook hulpgoederen worden verstrekt, in dit geval de meegebrachte medicamenten maar ook kleding, aan mensen die hiervoor geen geld hebben. Wat ons opvalt, is de zorgvuldigheid, waarmee dit gebeurt, er wordt navraag gedaan en alles wordt genoteerd. Wij nemen afscheid van Rodica en haar team en gaan op weg naar Reghin. De eerste die wij daar ontmoeten is, hoe kan het ook anders, Peter Schüller, waarna een programma voor de komende dagen wordt opgesteld. Peter brengt ons daarna naar het hotel, waar wij tijdens ons verblijf in Reghin zullen logeren. De vrachtwagen met de goederen, bestemd voor Reghin en omgeving is ook hier al gelost en er is ook al een begin gemaakt met de verdeling van de goederen.

Omstreeks 20 uur gaan wij naar één van de vele banken die Reghin rijk is. In een zaal van deze bank vergadert de Rotary Club, die pas is opgericht, en waarvan ook Peter lid is. Wij zijn uitgenodigd om kennis te komen maken met deze Club vanwege het gezamenlijke project betreffende de verdeling van familiepakketten onder de zigeuners en omdat zij wel eens willen weten wie die Hollanders zijn en wat hen beweegt om steeds maar weer met die goederen naar Reghin te komen. Een hartelijk ontvangst en samenzijn, waarbij de wens is uitgesproken om elkaar te ondersteunen waar het mogelijk is.

Vrijdag 19 oktober

Om 8 uur hebben we ontbeten en zijn we om 9 uur met Peter naar de opslagloods gegaan, waar de goederen gelost zijn en tijdelijk opgeslagen liggen; deze loods wordt enkele dagen beschikbaar gesteld. De hulpgoederen worden hier afgehaald door de instellingen, die hiervoor in aanmerking komen of worden bezorgd met een auto, die beschikbaar is gesteld door de gemeente Reghin. Ook wat ons opnieuw opvalt, is de grote zorgvuldigheid waarmede dit gebeurt: proces-verbaal wordt opgesteld en door de drie partijen ondertekend. Omstreeks 12 uur arriveren wij in Apalina, een neurologische kliniek en een kindertehuis-school voor kinderen met een beperking. Het terrein waarop de gebouwen staan en waar de kinderen verblijven - de meesten zijn daar intern - wordt gedeeltelijk teruggeëist door familie van de vroegere eigenaar. Grote zorgen en onzekerheden over deze situatie. Maar veel lof over de grote zorg voor de kinderen, die vaak of (eigenlijk) bijna altijd komen zonder geld en met kleding, die je eigenlijk geen kleding kunt noemen.

Tijdens de rondleiding kan je het merken, want de kinderen stralen uit, dat zij het goed naar hun zin hebben. Er wordt veel aandacht aan hen besteed en ze worden op een creatieve wijze bezig gehouden en er worden ook leuke dingen gemaakt voor andere groepen of voor verkoop. Gevraagd wordt kinderkleding en educatief speelgoed (jongeren met een beperking en agressief gedrag scheuren vaak ook hun kleding).

Als inmiddels de zon aan het dalen is, brengen wij een bezoek aan het klooster der Aller Heiligen in Casva. Casva is een dorpje, ongeveer 15 km. van Reghin. Van een klooster hadden wij een heel andere voorstelling: veel monniken of nonnen verblijven daar en wij verwachtten die daar dan ook aan te treffen. Maar wie troffen wij daaraan? Een abt en twee nonnen, die - met eigen middelen en geschonken materialen en veel hulp van vrijwilligers uit de wijde omgeving - een nieuw gebouw met vele verblijven en een nieuwe kerk hebben gebouwd. Er wordt in eigen onderhoud voorzien, bovendien wordt er hulp en bijstand geboden aan armlastigen uit de wijde omgeving, door middel van maaltijden, slaapgelegenheid en eventueel werkgelegenheid op het land van het klooster. De naastenliefde wordt hier op een bijzondere wijze geproefd. Onze hulpgoederen komen hier goed tot hun recht, de bevolking op het platteland, die zelf geen land heeft en vaak werkeloos is, maakt hier dankbaar gebruik van. Ook zijn hier kleding en schoenen en alles wat er in die armen gezinnen nodig is, welkom. Dit klooster betekent veel voor de wijde omgeving. De nonnen hebben behoefte aan een borduurmachine met cassette.

Zaterdag 20 oktober

Vrije zaterdag! Nee, 8.00 uur ontbijt! Peter wordt opgehaald, daarna familiepakketten, die in Vianen zijn samengesteld door de dames van de “inpakcentrale”, opgehaald bij de tijdelijke opslagplaats en vervolgens gaan we naar weer een bijzonder project. Dit project is – in overleg met Peter - voorgedragen door één van de leden van de Rotary Club. Het betreft zestien Roma-families in voor ons erbarmelijke omstandigheden, wonende in krotten zonder deuren. Kinderen op blote voeten in de modder en tussen vuil en afval. Bijzonder welkom zijn onze spulletjes; als de maat van de schoenen of kleding niet goed is, geen probleem, worden door de families keurig uitgewisseld. Ook hier wordt alles genoteerd, de familienaam, aantal dozen en er wordt getekend voor ontvangst. U begrijpt het, het is een geringe bijdrage, maar het is bijzonder welkom. Hoe moeten zij de winter door, wij weten het niet! Gevraagd worden, schoenen en kleding voor groot en klein, voor zomer en winter.

Nog onder de indruk van dit gebeuren gaan wij naar een pleeggezin - vader, moeder en twee kinderen -, dat nog twee kinderen heeft opgenomen, waarvoor de ouders niet meer willen of kunnen zorgen; dit doen zij tegen een kleine staatsvergoeding. Liefde tot de naaste is wat hen beweegt, hoewel het hen heel wat inkomen kost, nu moeder niet meer mede kan zorgen voor een inkomen, omdat ze voor de twee pleegkinderen moet zorgen. Ook hier is kinderkleding welkom.

Vandaar naar Gledin, een nieuw project van een priester die zich samen met zijn vrouw en bijgestaan door vrijwilligers inzet voor jongeren. Hij heeft er een mooi gebouw neergezet en elke keer als hij weer wat geld of materialen heeft gaat hij verder. Kansarme kinderen, jongeren en ook ouderen worden hier gedurende een vakantieweek, geheel verzorgd met begeleiding, aangeboden voor niets of indien mogelijk voor een geringe bijdrage. Maar ook de natuur gaat hem aan het hart; 30.000 eikenboompjes heeft hij, en ook hier weer bijgestaan door vele natuurliefhebbers, geplant. Alles gekregen en vertrouwend op Hem wie hij dienen mag, gaat hij verder. Graag kleding voor kinderen en jongeren, maar ook wat nodig is voor de inrichting van de verblijven, linnengoed, dekens en bestek, pannen, borden en wat verder nodig is voor de maaltijden. Bijzondere wens is een bedrijfswasmachine voor het beddengoed en de kleding. Even naar het hotel geweest om op te frissen en vandaar naar een nonnenklooster in Socol, waar wij gegeten hebben en een kleine rondleiding hadden. Gevraagd wordt kleding voor de bevolking en bestek.

Zondag 21 oktober

Dik gaat met Peter en Herman naar een kerkdienst in Weilau, een zustergemeente van de Evangelische Kerk in Reghin. De kerk in Weilau was geheel gerenoveerd en ook het orgel was 50 jaar lang niet meer gebruikt. Deze kerk werd deze dag opnieuw ingewijd, met veel ceremonie en folklore, waarbij de zigeunertraditie duidelijk aanwezig was - deze gemeente bestaat voor 95% uit zigeuners. Na de dienst krijgen we dan ook een gezamenlijke maaltijd. En ook hier worden familie pakketten uitgedeeld. Deze avond wilden wij een bezoek brengen aan de Nederlandse stichting Phoneo voor opvang en begeleiding van zigeunerkinderen, maar de verantwoordelijken waren niet aanwezig. Daarom werd telefonisch een afspraak gemaakt voor de volgende dag.

Maandag 22 oktober

Na het ontbijt hebben we Peter van huis gehaald en een school bezocht, waar kleding is gebracht en waar bekend Nederlands schoolmeubilair stond. Wederom krijgen we te horen, dat kinderkleding hartelijk welkom is. Een bezoek gebracht aan de nieuwe burgemeester van Reghin, die niet onbekend was met het werk van onze stichting en zelf kleding ontvangen heeft om deze persoonlijk te overhandigen aan de arme gezinnen. Reghin is een plaats groter dan Vianen!

Daarna hebben we een klooster bezocht in Toplita, het hoofdklooster van Harghita, een reis van ongeveer 75 km. Wat ons opnieuw opvalt, is de sociale plaats, die ook dit klooster inneemt in de wijde omgeving, een diaconale taak die zij goed verstaan. Ook een ander klooster wordt - via een kort bezoek – bezocht, te weten Manastirea Doamnei Moglanesti. De leidinggevende blijkt niet aanwezig te zijn, maar ook hier mogen wij niet vertrekken zonder eerst wat gedronken te hebben. Begin van de avond hebben we een bezoek gebracht aan de Nederlandse stichting Phoneo. Er is veel gepraat, maar we zijn weinig wijzer geworden en we hebben de indruk gekregen, dat zij dit graag zo willen houden.

Dinsdag 23 oktober

Deze morgen nemen wij afscheid van Peter Schüller, die ons deze dagen begeleid heeft en zorg heeft gedragen voor het slapen, eten en drinken; het was overvloedig, onze dank was dan ook groot. Om 13 uur komen wij weer aan in Gilau op camping “Eldorado“; wij hebben deze middag ‘vrij’ en gebruiken dat voor een kort rondritje in de omgeving van Gilau, terwijl enkele aandenkens voor onze kinderen worden gekocht. Op tijd naar bed om uitgerust te zijn voor thuisreis de volgende morgen.

Woensdag 24 oktober

Het is zover, er is een tijd van komen en van weer naar huis gaan; het was maar goed dat wij samen waren, want voor Dik alleen zouden de indrukken en wat wij gezien hebben teveel geweest zijn. Voor ons was het een bijzondere reis. Wij vertrekken vanaf het vliegveld van Cluj Napoca om ongeveer 13.30 uur en komen om 15 uur aan in Dortmund, waarna we per auto naar Vianen gaan en komen hier aan na een voorspoedige reis, die ons bracht van Gilau naar Vianen.

Hartelijk dank voor de gelegenheid die wij kregen om dit mee te maken.

Dik en Ineke BaarsNajaarstransport 2013

Geplaatst op: 08 april 2015 door admin

Algemeen

Van 24 september t/m 3 oktober heeft de stichting Contacten Roemenië – Vianen een voorjaarstransport met hulpgoederen naar de plaatsen Gilau, Cluj en Reghin in Roemenië verzorgd. Dit transport is begeleid door:

 • Dik Baars (Vianen) – magazijnmeester op het Sluiseiland
 • Jan van Beek (Lexmond) – penningmeester

De hulpgoederen zijn vervoerd met een via TNT Post gehuurde truck met oplegger, bestuurd door de Roemeense chauffeurs Istvan Szambati en Constantin Costciu. In totaal is 12 ton hulpgoederen naar Roemenië gebracht, met een totaalwaarde van ca. € 10.000,=

De hulpgoederen bestaan (in hoofdzaak) uit:

 • Dames, heren-, kinder- en babykleding
 • Schoenen
 • Handdoeken
 • Matrassen, dekbedden en dekens
 • Medicijnen en incontinentiemateriaal
 • Tafels en stoelen
 • Schrijfbenodigheden

In totaal zijn zo’n 30 projecten (in Gilau, Cluj en Reghin) – ten behoeve van ondermeer ziekenhuizen, klinieken, geloofsgemeenschappen en scholen – van hulpgoederen voorzien.

In chronologische volgorde wordt hierna het transport beschreven.

Dinsdag 24 september

De truck met oplegger is maandagavond al gearriveerd, zodat er om 9.00 uur – wanneer de nodige vrijwilligers ook komen binnendruppelen – met het laden kan worden begonnen. De Roemeense chauffeurs tonen zich zeer bereidwillig om mee te helpen met het laden. Dankzij de heftruck, die door de handelsonderneming Deij beschikbaar is gesteld, kunnen de hulpgoederen relatief gemakkelijk in de oplegger worden geplaatst.

Dankzij de goede zorgen van Agnes van der Molen kunnen om het middaguur de noeste werkers zich te goed doen aan een verzorgde lunch.

Om 14.30 uur is de oplegger geladen en kan de truck met oplegger – niet nadat de nodige formulieren zijn ingevuld en afspraken over de loslocaties zijn gemaakt – vertrekken richting Roemenië.

Donderdag 26 september

We worden door onze echtgenotes om 10.30 uur bij de tram in City-Plaza (Nieuwegein) afgeleverd. Het is de bedoeling, dat ze vanaf Utrecht CS per trein en bus zullen reizen naar Eindhoven Airport, vanwaar we met een toestel van WIZZ-air naar Cluj zullen vliegen.

Na een uur en drie kwartier vliegen wordt er geland op het vliegveld Cluj-Napoca. Het huren van een (reeds bestelde) auto duurt een halfuurtje en we storten ons in de avondspits van Cluj richting Gilau. Na het nodige oponthoud worden om 19.30 uur gastvrouw en –heer Gyöngyi en Atilla Ianosi op camping Eldorado begroet.

We vernemen bij aankomst, dat de truck met oplegger deze ochtend al in Gilau is aangekomen en – na gelost te zijn – vervolgens is vertrokken richting Reghin. Dat betekent, dat er vanuit de begeleiding van het transport geen zicht is op de in Gilau resp. Reghin uitgeladen goederen.

Aangezien het restaurant van de camping is gesloten – het toeristenseizoen is ook in Roemenië afgelopen – gaan we het diner gebruiken in een door Gyöngyi aanbevolen restaurant. Het is al donker, maar het is geen verrassing, dat we in Roemenië alsnog een (onverlichte) paard met wagen tegenkomen.

Vrijdag 27 september

Aangezien we allebei “ochtendmensen” zijn, wordt er vroeg opgestaan en na een voedzaam ontbijt op camping Eldorado en een vluchtige inspectie van de uitgeladen hulpgoederen (in de schuur) vertrekken we richting Reghin. Gedurende een groot deel van de afstand tussen Gilau en Reghin wordt gebruik gemaakt van de E60 (Autostrada Transsilvania), een autosnelweg tussen Gilau en Turda, die is aangelegd met steun van de Europese Commissie en enkele jaren geleden is geopend. Afgezien van het naastgelegen landschap waant men zich op een autosnelweg, die – qua afmetingen en comfort - zo in Nederland gelegen zou kunnen zijn. Als we in Turda de autosnelweg verlaten wordt het andere koek: langzaam rijdend verkeer (waaronder diverse paarden en wagens) en de passage van kleine dorpen en de grote stad Targu Mures zorgen ervoor, dat het een stuk langzamer gaat dan werd gehoopt. Om 11.45 uur staan we op de stoep bij onze contactpersoon Peter Schueller. En na een jaar is het weerzien met Peter en zijn vrouw weer allerhartelijkst. Maar we beseffen ons, dat er gewerkt moet worden. Dus zitten we meteen met Peter en Maria Gagyi, die de administratieve afhandeling van de hulpgoederen in Reghin verzorgt, om tafel om een programma voor de komende dagen in elkaar te draaien.

Tijdens de lunch in het Park Hotel - ons onderkomen voor de komende dagen – maken we kennis met Alin Matei, die ons tijdens ons verblijf in Reghin zal vergezellen en als (Engelstalige) tolk zal optreden. Alin heeft in Targu Mures Informatica gestudeerd en vervolgens aanvullende studies Flowerdesign gedaan in Albertshofen (Duitsland) en Londen (Engeland). Hij runt momenteel een eigen zaak op het gebied van bodembewerking en experimenten met bloemen.

Ons eerste bezoek betreft het Alle Heiligen klooster in Casva, waar we abt Ilie en de twee inwonende zusters ontmoeten. Na een aantal pakketten te hebben uitgepakt en de nieuwgebouwde kerk te hebben bezichtigd en bewonderd, gaan we weer richting Reghin. Onderweg bewonderen we een 700 jaar oude eik, die nog steeds in prima welstand verkeert. Ook maken we een tussenstop bij het tehuis voor daklozen in Reghin om de beheerder Johan een hand te schudden. We hebben dit jaar geen pakketten voor dit tehuis meegenomen, maar we beloven, dat we – na kennis te hebben genomen van zijn behoeften en wensen – volgend jaar een aantal pakketten voor het tehuis zullen meenemen.

Zaterdag 28 september

Vandaag staat een bezoek aan het klooster Toplita op het programma, waar we pakketten zullen afgeven en abt Emilian hopen te ontmoeten. Daartoe gaan we eerst naar de loods om – in tegenwoordigheid van Maria Gagyi - de pakketten op te halen. Op weg naar de loods moeten we eerst 5 minuten wachten voor een spoorwegovergang, beveiligd met knipperlichten, alvorens een trein passeert. Alin vertelt, dat het in Roemenië heel normaal is, dat men een half uur moet wachten voor een overweg met bomen, omdat de overwegwachter de bomen al redelijk op tijd heeft neergelaten………………………….

De rit naar Toplita gaat door prachtig natuurlandschap: mooie bergen met bossen, een rustig kabbelende rivier Mures (met diverse stroomversnellingen), regelmatig afgewisseld met dorpjes en lintbebouwing. Nadat Dik in Toplita wat Roemeense lei’s uit de PIN-automaat heeft getrokken en we het beeld van Lupus met Remus en Romulus – die volgens de overlevering op zeer jonge leeftijd in het leven zijn gehouden door een wolf; dat beeld zien we overigens in diverse plaatsen in Transsilivania – hebben bewonderd, is het tijd om naar het klooster te vetrekken. Daar vindt een warm onthaal door abt Emilian plaats. Vol trots toont hij ins de oude kapel, die in 1847 is gebouwd op 15 km afstand van Toplita en in 1910 is verplaatst naar het klooster, de schitterende kerk, het museum en het kerkhof, waar alle abten en kloosterlingen liggen begraven.
We mogen niet vertrekken, voordat we met abt een uitgebreide lunch hebben genuttigd. De eetzaal van het klooster is voorzien van prachtige schilderingen van Bijbelse taferelen en geestelijken. Vol trots geeft abt Emilian hierop een toelichting.
Nadat de abt buiten de vissen heeft gevoerd met het overgeven brood – deze vissen zullen op een later tijdstip als ingrediënten voor de maaltijden voor de 15 kloosterlingen – en we de pakketten hebben overhandigd, aanvaarden we onze terugreis naar Reghin, waar we in het Park Hotel – gelet op de overvloedige lunch - een eenvoudige maaltijd gebruiken.

Zondag 29 september

Op eigen verzoek hebben we ervoor gekozen om vandaag een dag door te brengen met ds. Johann Zeij van de (Duitse) Evangelische Kirche. Dat betekent dat we om 9.45 uur ons melden bij de notabelen van de kerkelijke gemeenschap en Johann, die om 10.00 uur zal voorgaan in de kerk in Reghin.

Tijdens de dienst – waarin de liturgie en gewoonten uit de Lutherse kerk worden gevolgd – worden we voorgesteld aan de gemeente. De voorganger houdt een inspirerende preek over de Tien Geboden en de vrijheid, die deze geboden ons verschaffen. Na afloop van de dienst zijn we in de pastorie nog getuige van een bespreking tussen predikant en kerkenraad, waarbij de zorgen om het lekkende dak van de kerk en de ontbrekende financiën voor reparatie aan de orde komen. Na de wensen voor deze kerkgemeenschap te hebben geïnventariseerd, gaan we met een busje met de predikant en de organist Elemér Kiss (achter het stuur) op weeg naar Ludwigsdorf, waar Johann om twaalf uur zal voorgaan. Johann is namelijk predikant in Reghin en acht omliggende dorpen, waar hij beurtelings op elke zondag – naast de reguliere dienst in Reghin – twee maal (om 12 en 14 uur) zal voorgaan.

In Ludwigsdorf – een dorp met 300 inwoners, dat slechts bereikbaar is via een onverharde weg……….. – staan de kerkgangers (drie vrouwen en vijf mannen) al op ons te wachten als we om vijf voor twaalf in het dorp arriveren.
Na de dienst – met dezelfde inhoud als die in Reghin; wel een preek in het Duits en(vervolgens) in het Roemeens; diverse kerkgangers kennen namelijk geen Duits – wordt er nog een praatje gemaakt met de kerkgangers. Vervolgens spoeden we ons naar het volgende Niedereidische. En passant zien we nog de twee andere kerken, die Ludwigsdorf rijk is, namelijk een Orthodoxe Roemeense kerk en een Hongaarse kerk.

Johann vertelt ons onderweg, dat er in Niedereidisch een gezamenlijke dienst wordt gehouden met kerkgangers uit Obereidisch. Nadat de organist ons in Niedereidisch heeft afgezet, gaat hij deze kerkgangers ophalen.
Het blijkt, dat de kerk van Niedereidische momenteel wordt gerenoveerd: de ramen worden vernieuwd en het interieur krijgt een grondige beurt. Daarom vindt de dienst plaats in de voormalige pastorie. Voor een bezoek aan het toilet worden we verwezen naar een houten optrekje achter in de pastorietuin………………
De dienst in Niedereidische is van hetzelfde laken en pak als in Ludwigsdorf, dus ook een preek zowel in het Duits als in het Roemeens. Na afloop van de dienst heeft Johann nog overleg met leden van de kerkenraad; ondertussen worden de kerkgangers uit Obereidisch naar huis gebracht.

Terug in Reghin krijgen we van de vrouw van de predikant Katinka een heerlijke maaltijd voorgeschoteld, waarna nog even wordt bijgepraat over de omstandigheden in Roemenië. Zo vertelt Johann ondermeer, dat een groot deel van de bevolking moet rondkomen met een bedrag van € 60 tot € 100 per maand. In acht genomen, dat men medicijnen en gezondheidskosten (sinds kort) zelf moet betalen, is de conclusie, dat veel mensen in armoede leven en niet de noodzakelijke medische hulp ontvangen. De diaconie van de Evangelische kirche probeert de nood zoveel als mogelijk te lenigen. Katinka geeft aan, dat op de school, waar zijn lesgeeft, ook de van Rijkswege verstrekte vergoedingen enorm zijn teruggeschroefd. Dit betekent, dat voor er schoolmaterialen en andere hulpmiddelen (zoals Pc’s en andere hulpmiddelen) zeer weinig mogelijkheden zijn en hulp vanuit Vianen zeer welkom is.

Na een eenvoudige maaltijd in het Park Hotel worden we ’s avonds verrast met een bezoek van Alin, die een hele stapel met folders over tractoren bij zich heeft. Deze ambitieuze man is namelijk van plan om binnenkort het machinepark van zijn zaak uit te breiden met enkele tractoren. Er ontstaat een levendig gesprek tussen Alin en Dik, die allebei behoorlijk geïnteresseerd zijn in dit “speelgoed”.

Maandag 30 september

Enigszins laat (om 7.45 uur) uit de veren, daarom maar wat haast gemaakt, want om 9.00 uur worden we op het gemeentehuis voor een gesprek met de burgemeester Maria Precup verwacht. Het blijkt moeilijk te zijn om – via de achteringang – het gemeentehuis binnen te komen. Maar na enig wachten worden we binnengelaten en staan Peter Schueller en Marica ons al op te wachten. We worden snel naar de kamer van de burgemeester geloodst en daarin treffen we een heel gezelschap aan mensen aan: naast de gearrangeerde tolk zien we twee mensen met microfoons en twee mensen met camera’s……………..

De ontvangst door de burgemeester is allerhartelijkst. Tijdens het gesprek met de burgemeester – die alleen Roemeens blijkt te spreken – worden wederzijds wensen en vragen ten aanzien van de hulpgoederen uitgewisseld. De burgemeester hecht er daarnaast zeer aan, dat de Stedenband met Vianen – die van Hollandse zijde op slapen is gezet – in takt blijft en zij nodigt dan ook de burgemeester met zijn gezin uit om bij de oktoberfeesten in oktober 2014 aanwezig te zijn. Tevens wordt er door de burgemeester gevraagd of het niet bezwaarlijk is, dat van de zending matrassen een aantal kunnen worden getransporteerd naar de over stromingen getroffen gebieden in het zuiden van Roemenië. Onzerzijds wordt hiertegen (natuurlijk) geen bezwaar gemaaakt.

Er wordt ons gevraagd om in het dikke en zware gastenboek een aantal zinnen te schrijven. En dan wordt het ons meteen duidelijk, wat alle aanwezigen in de kamer met ons voor hebben: het tekenen van het gastenboek moet namelijk gefilmd worden en na het gesprek worden we in een naastgelegen kamer verwacht om een persconferentie te geven. Deze ontmoeting met de pers stelt onzerzijds weinig voor, want op de enkele zinnen door ons (in het Duits uitgesproken) worden door Peter Schueller in een zeer uitgebreid verhaal in het Roemeens vertaald…………………… Het filmpje is overigens op You Tube te bewonderen met de volgende tekst:

“Een nieuw pakketentransport van de humanitaire stichting uit de Nederlandse stad Vianen kwam deze dagen hierheen. Vertegenwoordigers van de stichting "Contacten Roemenië - Vianen" brachten dit keer baby-artikelen, kleding, schoolmeubilair en speelgoed mee. Reeds 23 jaar wordt deze hulp vanuit de zusterstad van Reghin, verkregen via lokale donaties en wordt vervoer gerealiseerd en wordt gesteund door de gemeenteraad in Vianen. De gasten werden ontvangen door de voorzitter van de Rotary, Peter Schueller en vandaag werden zij verwelkomd door burgemeester Maria Precup”.

Het You Tube-filmpje is te bekijken onder de tags “pachete” en “Vianen”.

Nadat we nog enkele boeken over het culturele erfgoed van de regio Mures ontvangen hebben – ondermeer bestemd voor de burgemeester van Vianen - verlaten we het gemeentehuis en gaan we naar de loods om de pakketten voor school Apalina op te halen. In de loods is Maria Gagyi met haar secondanten inmiddels bezig met het uitdelen van pakketten voor de diverse projecten. We vertrekken met de pakketten richting Apalina, een neurologische inrichting annex school voor (geestelijk) gehandicapte kinderen en kinderen met leerproblemen. We bezoeken alleen de school, waar we worden ontvangen door de directeur Ioan Socol en de adjunct-directrice Adriana Oprea. Na een gesprek over de gang van zaken in de school en een inventarisatie van (eventuele) wensen lopen we onder begeleiding van dit tweetal door de school, waarbij we diverse lokalen bezoeken. In de school wordt door 40 leerkrachten les gegeven aan ca. 150 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 14 jaar.
Naast de normale vakken (rekenen, taal, enz.) worden de leerlingen ook - veelal individueel – bijgespijkerd op het gebied van vaardigheden in de meest brede zin van het woord (ondermeer houding, beweging, spraak). Het is de bedoeling, dat de leerlingen, nadat ze de school hebben verlaten, rijp zijn voor aanvullend (vak)onderwijs dan wel een plaats in het productieproces of op andere plaatsen in de maatschappij.

Nadat we de pakketten aan de schoolleiding hebben overgedragen en het terrein hebben verlaten, zien we meteen resultaten van de opleiding bij Apalina. Alin neemt ons namelijk mee naar meubelfabriek Mobiladalin in dezelfde straat, waar we kennismaken met de bedrijfsleidster, die ons vertelt dat de afgeleverde leerlingen goed kunnen meedraaien binnen het productieproces van de meubelfabriek. Vervolgens maken we kennis met enkele medewerkers, die in Apalina school hebben gezeten. Vervolgens gaan we de hulpgoederen voor het kindersanatorium in Targu Mures in de loods ophalen.

Na een korte pauze in het Park Hotel melden we ons om 16 uur bij Peter Schueller voor een evaluatie van ons bezoek aan Reghin. De conclusie van ons allen (Peter, Marica, Alin, Dik en Jan) is, dat het een goed en nuttig bezoek is geweest, waarbij een goede inventarisatie van mogelijke wensen voor komende transporten is uitgevoerd. Peter geeft tenslotte nog enkele tips mee:

 • Liefst geen nieuwe spullen zenden; de kans is namelijk redelijk aanwezig, dat nieuwe spullen worden verkocht voor het verkrijgen van geld (drank, roken, drugs).
 • Wel spullen, geen geld; idem.
 • Spullen goed (gericht) sorteren; dozen duidelijk markeren (op project).
 • Speelgoed e.d. goed verpakken; om beschadiging en verlies van onderdelen bij transport en uitpakken te voorkomen.

Nadat we in Park Hotel hebben genoten van een goed diner, kunnen we in de lounge van het hotel – onder het genot van een glaasje wijn - uitrusten van alle fysieke en emotionele inspanningen van vandaag en de afgelopen dagen in Reghin.

Dinsdag 1 oktober

De kou begint ook in Roemenië toe te slaan. Dat betekent, dat Jan het erg koud gehad heeft en om half vijf het slaapkamerraam is gaan sluiten. Vanmorgen gaan we Reghin al weer verlaten. Het ligt in de bedoeling dat we op de terugweg naar Gilau het kindersanatorium in Targu Mures bezoeken en daar een aantal pakketten afleveren. Alin – die toch in deze plaats moet zijn – heeft aangeboden om tot en met Targu Mures als chauffeur mee te gaan. Achteraf bekeken was dat maar goed ook, want de locatie van het kindersanatorium was moeilijk te vinden en bovendien kan hij prima optreden als tolk, aangezien de geneesheer-directeur dr. Luka geen woord Engels of Duits spreekt.

Even na 9.00 uur is Alin al weer present bij het park Hotel om ons naar Targu Mures te brengen. Doordat het kindersanatorium moeilijk te vinden was – Alin moest een aantal malen voorbijgangers en vrienden raadplegen – komen we pas om elf uur op de plaats van bestemming aan. De ontmoeting met dr. Luka – een man van 60 jaar, die zich al geruim 20 jaar in hetzelfde ziekenhuis voor zijn patiëntjes inzet - verloopt bijzonder plezierig: hij leidt ons rond door het gebouw, waarbij hij achtereenvolgens de crèche (waar de kleinste kinderen zijn ondergebracht) en enkele klasjes (waarbij de wat grotere kinderen onderwijs ontvangen) laat zien. De kinderen in dit sanatorium zijn op zichzelf gezond, maar verblijven hier omdat hun ouders tuberculose hebben en dat daardoor het gevaar bestaat, dat de kinderen hiermee ook besmet raken. Om ze dus te isoleren van hun ouders en de kinderen immuun te maken tegen deze ziekte verblijven de kinderen gedurende een bepaalde periode continu in dit sanatorium. Het sleutelwoord in het kindersanatorium is HYGIENE. Het (oude) gebouw wordt perfect schoon gehouden en bij elke kraan hangen de instructies voor het wassen van handen en andere persoonlijke verzorging.

Na de pakketten uitgeladen te hebben - die in dank worden aanvaard – vertrekken we bij het kindersanatorium en zetten Alin af bij een vriend, waarmee hij zakelijk in de slag moet. We bedanken Alin hartelijk voor de bewezen diensten: hij was een perfecte tolk voor ons en op het persoonlijke vlak klikte het ook enorm! We beloven via mail en facebook contacten te gaan onderhouden.

Het is inmiddels 12.15 uur als we Targu Mures verlaten. Na onderweg een hapje te hebben gegeten, komen we om 14 uur – in de stromende regen - op camping Eldorado in Gilau aan.

Na een prima diner in een restaurant in Gilau brengen we puzzelend onze avond in het comfortabele appartement op camping Eldorado door.

Woensdag 2 oktober

Om zeven uur zijn we opgestaan en gaan we na een ontbijt in het restaurant van de camping ons klaarmaken voor een bezoek aan de predikant van de Reformatorische kerk van Gilau. Om 10.15 uur arriveren we – samen met Gyöngyi en Attila Ianosi – bij de pastorie, waar we hartelijk worden verwelkomd door ds. Laszlo Csaba en zijn vrouw Hajnalk. Hun eenjarig zoontje Hunor drentelt rustig over de veranda van de pastorie. Inmiddels hebben we (samen met Attila) de pakketten binnen gebracht en geven we een bromtol met Mickey Mouse-figuurtjes aan de kleine Hunor, die al spoedig weet hoe hij muziek uit het apparaat kan krijgen……………….

Tijdens het onderhoud in de studeerkamer van de predikant brengen we de beste wensen over vanuit de Protestantse kerk van Vianen, hetgeen vergezeld gaat van materialen voor de kindernevendienst en een bedrag van € 110,= - beschikbaar gesteld door de diaconie van Vianen. De Reformatorische kerk van Gilau is van oorsprong een kerk voor de Hongaarse gemeenschap en geworteld in de leer van Calvijn. Ds. Csaba is predikant in Gilau sinds april 2013; daarvoor is hij - gedurende elf jaar - als predikant verbonden geweest aan een gemeente ten oosten van Cluj. In het afgelopen half jaar is – ten gevolge van de nieuwe predikant – het kerkbezoek en het kerkelijk leven duidelijk toegenomen: woonde er bij de vorige predikant op het laatst nauwelijks nog iemand de zondagse eredienst bij, inmiddels zitten er zo’n tachtig mensen in de kerk en worden speciale gezinsdiensten en het zomervakantiewerk door veertig kinderen bezocht. Desgevraagd vernemen we van de predikant de volgende wensen:

 • Het dak van de pastorie lekt en hiervoor is geen geld beschikbaar.
 • Een uitwisseling van jonge mensen tussen Vianen en Gilau zou erg worden gewaardeerd.

Hoewel de predikant weinig tijd heeft – om 13.00 uur moet hij een begrafenis leiden – kunnen we een kijkje nemen in de nabijgelegen kerk, die zowel van buiten als van binnen in een goede staat verkeert. In de kerk komen we ook vier heaters van de fa. Brink uit Staphorst tegen; voor deze verwarmingselementen heeft de kerkelijke gemeente van Vianen in 1973 Hfl. 10.000,= geschonken. De predikant benadrukt, dat de verwarming (nog steeds) prima functioneert.

Na een hartelijk afscheid van de predikant en zijn vrouw brengen we Gyöngyi terug naar de camping en gaan we tegelijk door naar Cluj, waar we de hulporganisatie van Petru en Moricar Morar hopen te bezoeken. Onderweg beginnen onze magen aan te geven, dat we toch wat moeten gaan eten. We stoppen bij een eetgelegenheid, waar het – gelet op de schitterende staat van het gebouw – verbazingwekkend stil is. Bij de deur aangeklopt, verschijnt een mevrouw, die alleen Roemeens blijkt te kunnen spreken. Met handen en voeten duiden we aan dat we willen weten of er wat gegeten kan worden. De dame geeft ons een mobiele telefoon in de hand en we krijgen een mevrouw aan de lijn die wel Engels verstaat. We geven aan dat we een eenvoudige maaltijd willen gebruiken - bijvoorbeeld een omelet - , waarop positief wordt gereageerd. We stappen vervolgens binnen in een prachtige, maar volledig lege ambiance, waar volop ruimte is voor een groot aantal gasten. Bij nader inzien blijkt het een Italiaans restaurant te zijn en nadat we ons aan een tafeltje hebben genesteld komt al spoedig de ons gevraagde maaltijd op tafel.
Voor onze laatste avond in Roemenië willen we ook een flesje wijn meenemen, wat ook geen probleem is. We worden uitgezwaaid door beide dames, waarna we onze reis richting Cluj vervolgen. Dankzij de op de camping ontvangen stadskaart, blijkt het vinden van het gebouw van de hulporganisatie geen enkel probleem.

De hulporganisatie is in een flatgebouw gevestigd en bij binnenkomst worden we gelijk geconfronteerd met dozen en balen met incontinentiemateriaal en nog eens incontinentiemateriaal. Dik herkent gelijk die dozen die met het transport zijn meegestuurd. We worden (wederom) hartelijk ontvangen door de uitvoerend directeur van de stichting Moricar Morar. Ze verontschuldigt haar man, de president van de stichting, die momenteel een transport met hulpgoederen verzorgt naar Roemeens Moldavië. Ze is bijzonder blij met de verkregen hulpgoederen; vanuit Nederland zijn er namelijk in de afgelopen jaren weinig hulpgoederen binnengekomen. Tijdens een rondleiding door het pand, met een flinke apotheek met medicijnen, vertelt Moricar dat mensen die om materialen of medicijnen komen, tegen een geringe vergoeding de gevraagde artikelen ontvangen. Bovendien vraagt ze onze aandacht voor een project, waarbij groepen van 25 kinderen voorlichting krijgen over de gevaren van drugs, alcohol en roken. Op deze wijze hoopt men te bewerkstelligen, dat de kinderen ook een positieve invloed hebben op hun ouders. Na een inventarisatie van de wensen voor volgende jaren, nemen we afscheid en komen in de tweede helft van de middag aan op camping Eldorado.

Om zes uur is het tijd om te gaan eten en gaan weer op weg naar het restaurant, waar we al twee keer – naar volle tevredenheid – hebben gedineerd. Als het nagerecht wordt geserveerd, vertelt serveerster Brigitta, dat dit nagerecht voor haar rekening is, omdat zij met haar ouders en broers gisteren een pakket van onze stichting heeft ontvangen en dat het gehele gezin heel erg blij is met de ontvangen goederen.

Al puzzelend brengen we, onder het genot van een glaasje wijn, deze laatste avond in Roemenië door in het appartement van camping Eldorado.

Donderdag 3 oktober

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan: deze week, die werkelijk is omgevlogen, nadert zijn einde. Gelet op alles wat we hebben gezien en meegemaakt, vinden we het ook weer fijn om onze belevenissen in Vianen en omstreken te ventileren. Om zeven uur tikt het klokje van gehoorzaamheid en staan we weer naast onze bedden. Na het ontbijt en afscheid genomen te hebben van Attila en Yuri gaan we om 9.00 uur op weg naar het vliegveld van Cluj- Napoca; ons door het stadscentrum van Cluj wurmend komen we een uur later aan bij het vliegveld, waar we onze huurauto inleveren. Aangezien we ruim op tijd zijn – ons vliegtuig vertrekt pas om 12.30 uur – kunnen we rustig een beker warme chocola met een stukje gebak nuttigen. Na enige tijd gaan we inchecken en vervolgens boarden en op het afgesproken tijdstip gaan we op weg naar Nederland, waar we om 13.45 uur – een uur winst vanwege een andere tijdzone – op luchthaven Eindhoven Airport landen. Na een vervolgreis met bus, trein en tram kunnen we om 16.30 uur onze echtgenotes in Nieuwegein-zuid verwelkomen.

Terugkijkend op dit najaarstransport springen er twee dingen uit: de ongelooflijke armoede in dit land, maar ook de dankbaarheid van de mensen in Gilau, Cluj en Reghin en de manier waarop ze zich in hun lot schikken. Aangezien we als stichting een goede relationele infrastructuur (contactpersonen in alle drie de plaatsen) hebben opgebouwd, komen we tot de conclusie, dat we met die hulp moeten doorgaan!

Helpt u ons daarbij?

Dik Baars

Jan van BeekWensenlijst Najaarstransport 2013

Geplaatst op: 08 april 2015 door admin

Tijdens het najaarstransport 2013 is er bij alle contactpersonen en projecten de vraag gesteld, welke goederen de voorkeur hebben om in de volgende transporten te worden meegestuurd.

1. Algemeen

 • Liefst geen nieuwe spullen zenden; de kans is namelijk redelijk aanwezig, dat nieuwe spullen worden verkocht voor het verkrijgen van geld (drank, roken, drugs).
 • Wel spullen, geen geld; idem.
 • Spullen goed (gericht) sorteren; dozen duidelijk markeren (op project).
 • Speelgoed e.d. goed verpakken; om beschadiging en verlies van onderdelen bij transport en uitpakken te voorkomen.
 • Nagenoeg alle geïnterviewden benadrukken, dat in principe “alles welkom” is.

2. Contactpersonen

 • a. Gyöngyi Ianosi (Gilau)
 • i. Familiepakketten
 • ii. Kinderkleding
 • iii. Aardappelen
 • b. Peter Schueller/Marica (Reghin)
 • i. Familiepakketten
 • ii. Tuingereedschap
 • iii. “Tulpen uit Amsterdam” (alle kleuren)
 • c. Petru/Rodica Morar (Cluj)
 • i. Medicijnen
 • ii. Pampers/broekjes
 • d. Alin Matei (Reghin)
 • i. PC’s voor scholen

3. Projecten

 • a. Klooster Casva
 • i. Geen specifieke wensen
 • b. Klooster Toplita
 • i. Herenkleding
 • ii. Matrassen en bedden
 • iii. Lappen
 • iv. Sloffen
 • c. Daklozentehuis (Reghin)
 • i. Herenkleding
 • d. Gledin (Reghin)
 • i. Industriewasmachine
 • ii. Matrassen
 • e. Evangelische Kirche (Reghin)
 • i. Medicijnen
 • 1. Rheumazalf
 • 2. Wondzalf
 • 3. Antibiotica
 • 4. Gel
 • 5. Dampo
 • 6. Verband
 • ii. Incontinentiemateriaal (groot)
 • iii. Stoeltjes voor school
 • iv. PC’s voor school
 • v. Rollators, rolstoelen
 • vi. Blackbord (krijt), projectiescherm, beamer
 • vii. Kopieerpapier
 • viii. Wasmiddelen
 • ix. Fietsen
 • f. Gemeente Reghin
 • i. Commode
 • ii. Kleding
 • g. School Apalina (Reghin)
 • i. Schoolmateriaal
 • ii. Kleurboeken en –potloden
 • iii. Kleurprenten
 • iv. Printpapier
 • v. Incontinentiemateriaal
 • vi. Kinderkleding (3 t/m 14 jaar)
 • vii. PC’s
 • h. Kindersanatorium (Targu Mures)
 • i. Schoolmateriaal
 • ii. Potloden en krijtjes
 • iii. Papier
 • iv. Whiteboards en flip-overs
 • v. PC’s met printers
 • vi. Printpapier
 • vii. Speelgoed en knuffels
 • viii. Kinderschoenen en slippers (3 t/m 14 jaar)
 • ix. Hygiënische spullen
 • 1. Tandpasta en tandenborstels
 • 2. Zeep
 • 3. Desinfectiemateriaal
 • x. Incontinentiemateriaal (voor kinderen)
 • xi. Kinderpyjama’s
 • xii. Handdoeken
 • i. Reformatorische kerk (Gilau)
 • i. Dak van de pastorie lekt…………………….
 • ii. Uitwisseling van jonge mensen met Vianen

Vianen, 8 oktober 2013

Dik Baars en Jan van BeekNajaarstransport 2014

Geplaatst op: 04 april 2015 door admin

Dit jaar werd het najaarstransport vanuit het bestuur begeleid door Els ter Haar. Het najaarstransport werd gecombineerd met een beleefdheidsbezoek van burgemeester Wim Groeneweg van Vianen aan Reghin. Bekeken zou worden of de stedenband tussen deze twee steden nog reden van voortbestaan heeft. Omdat Betske Kroon zich in het verleden als wethouder en als raadslid van Vianen met deze zaak had bezig gehouden, werd ook zij gevraagd om mee te gaan. Dit wilde zij graag doen, op voorwaarde dat ze op eigen kosten mee zou gaan. En zo geschiedde.


Lees hier het volledige verslag